Khác biệt giữa các bản “Bộ Công an (Việt Nam)”

| [[Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam|Thứ trưởng]] ||[[Nguyễn Văn Thành (chính khách)|'''Nguyễn Văn Thành''']]
|[[Tập tin:Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png|15px]] Thượng tướng
|1957||[[Tỉnh Ninh Bình|Ninh Bình]]||Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII|Trung ương]] Đảng<br>Ủy viên Thường vụ [[Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Công an Trung ương]]<br>Chủ nhiệm [[Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương]]||Phụ trách CTĐ.CTCT, đào tạo, thanh tra, kiểm tra
 
|-
|[[Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam|Thứ trưởng]]||[[Nguyễn Văn Sơn (trung tướng)|'''Nguyễn Văn Sơn''']]
|[[Tập tin:Cấp hiệu Trung tướng Công an.png|15px]] Trung tướng
|1961||[[Đà Nẵng]]||Ủy viên Thường vụ [[Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Công an Trung ương]]||Phụ trách công tác tài chính, hậu cần - kỹ thuật
|-
|6
|Thủ trưởng [[Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an Việt Nam|Cơ quan quản lý thi hành án hình sự]] và
[[Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Bộ Công an Việt Nam|Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Bộ Công an]]
 
Phụ trách công tác CSCĐ,
|-
|9
|[[Cà Mau]]
|Ủy viên [[Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Công an Trung ương]]
|Phụ trách công tác đảm bảo an ninh, trật tự, viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin, cảnh vệ, đối ngoại, tổ chức cán bộ
|
|-
|10
|[[Tỉnh Ninh Bình|Ninh Bình]]
|Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII|Trung ương]] Đảng<br>Ủy viên Thường vụ [[Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Công an Trung ương]]
|Phụ trách công tác tham mưu; công tác nghiên cứu khoa học chiến lược; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác hồ sơ nghiệp vụ
|
|}