Khác biệt giữa các bản “Bến Hải (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
 
'''Bến Hải''' là một huyện cũ thuộc tỉnh [[Bình Trị Thiên]], sau thuộc tỉnh [[Quảng Trị]].
 
Huyện được thành lập từ ngày [[11 tháng 3]] năm [[1977]] trên cơ sở hợp nhất 3 huyện [[Vĩnh Linh]], [[Gio Linh]] và [[Cam Lộ]].
 
Phía Bắc giáp huyện [[Lệ Ninh]], phía Nam giáp [[Đông Hà|thị xã Đông Hà]] và huyện [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]], phía Đông giáp [[Biển Đông]], phía Tây giáp huyện [[Hướng Hóa]].
Khi hợp nhất, huyện Bến Hải có thị trấn Hồ Xá và 49 xã: Cam An, Cam Chính, Cam Giang, Cam Hiếu, Cam Nghĩa, Cam Thanh, Cam Thành, Cam Thủy, Cam Tuyền, Gio An, Gio Châu, Gio Hải, Gio Mai, Gio Mỹ, Gio Phong, Gio Quang, Gio Sơn, Gio Thành, Gio Việt, Hải Thái, Hướng Hiệp, Linh Thượng, Mò Ó, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn, Trung Tân, Vĩnh Chấp, Vĩnh Giang, Vĩnh Hà, Vĩnh Hiền, Vĩnh Hòa, Vĩnh Khê, Vĩnh Kim, Vĩnh Lâm, Vĩnh Long, Vĩnh Nam, Vĩnh Ôm, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Thành, Vĩnh Thường, Vĩnh Thủy, Vĩnh Trung, Vĩnh Trường, Vĩnh Tú.
 
Ngày [[20 tháng 4]] năm [[1978]], sáp nhập xã Cam Giang vào xã Cam An.
 
Ngày [[13 tháng 3]] năm [[1979]], giải thể xã Trung Tân để sáp nhập vào 2 xã Trung Hải và Gio Mỹ.
 
Ngày [[18 tháng 5]] năm [[1981]], sáp nhập xã Quảng Tân thuộc thị xã Đông Hà vào xã Gio Quang thuộc huyện Bến Hải.
 
Ngày [[11 tháng 9]] năm [[1981]], 8 xã: Cam An, Cam Thanh, Cam Thành, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Chính, Cam Nghĩa (nguyên thuộc huyện Cam Lộ cũ) sáp nhập vào thị xã [[Đông Hà]].
 
Ngày [[17 tháng 9]] năm [[1981]], chuyển 2 xã Mò Ó và Hướng Hiệp về huyện [[Hướng Hóa]] quản lý. huyện Bến Hải còn lại 1 thị trấn Hồ Xá và 39 xã: Gio An, Gio Châu, Gio Hải, Gio Mai, Gio Mỹ, Gio Phong, Gio Quang, Gio Sơn, Gio Thành, Gio Việt, Hải Thái, Hướng Hiệp, Linh Thượng, Mò Ó, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn, Vĩnh Chấp, Vĩnh Giang, Vĩnh Hà, Vĩnh Hiền, Vĩnh Hòa, Vĩnh Khê, Vĩnh Kim, Vĩnh Lâm, Vĩnh Long, Vĩnh Nam, Vĩnh Ôm, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Thành, Vĩnh Thường, Vĩnh Thủy, Vĩnh Trung, Vĩnh Trường, Vĩnh Tú.
 
Ngày [[12 tháng 1]] năm [[1984]], sáp nhập xã Vĩnh Thường vào xã Vĩnh Trường.
 
Ngày [[13 tháng 6]] năm [[1986]], thị trấn Hồ Xá đổi tên thành thị trấn Vĩnh Linh.
 
Như vậy, đơn vị hành chính của huyện Bến Hải gồm thị trấn Vĩnh Linh và 36 xã: Gio An, Gio Châu, Gio Hải, Gio Mai, Gio Mỹ, Gio Phong, Gio Quang, Gio Sơn, Gio Thành, Gio Việt, Hải Thái, Linh Thượng, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn, Vĩnh Chấp, Vĩnh Giang, Vĩnh Hà, Vĩnh Hiền, Vĩnh Hòa, Vĩnh Khê, Vĩnh Kim, Vĩnh Lâm, Vĩnh Long, Vĩnh Nam, Vĩnh Ôm, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Thành, Vĩnh Thủy, Vĩnh Trung, Vĩnh Trường, Vĩnh Tú.
 
Ngày [[30 tháng 6]] năm [[1989]], huyện Bến Hải thuộc tỉnh [[Quảng Trị]] vừa được tái lập.
 
Ngày [[23 tháng 3]] năm [[1990]], huyện Bến Hải lại được tách trở lại như trước khi hợp nhất, thành 2 huyện [[Vĩnh Linh]][[Gio Linh]]:
 
* Huyện [[Gio Linh]] có 16 xã: Gio An, Gio Châu, Gio Hải, Gio Mai, Gio Mỹ, Gio Phong, Gio Quang, Gio Sơn, Gio Thành, Gio Việt, Hải Thái, Linh Thượng, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn, Vĩnh Trường.