Khác biệt giữa các bản “Bình Long (huyện)”

n (clean up using AWB)
Cuối năm [[1995]], huyện Bình Long có 2 thị trấn: An Lộc, Chơn Thành và 19 xã: An Khương, Đồng Nơ, Lợi Hưng, Minh Đức, Minh Hòa, Minh Hưng, Minh Lập, Minh Long, Minh Tân, Minh Thành, Minh Thạnh, Nha Bích, Phước An, Tân Khai, Tân Quan, Thanh An, Thanh Bình, Thanh Lương, Trừ Văn Thố.
 
Ngày [[6 tháng 11]] năm [[1996]], Quốc hội ban hành Nghị quyết chia tỉnh Sông Bé thành hai tỉnh [[Bình Dương]] và Bình Phước<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-chia-va-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-tinh-40091.aspx|tựa đề=Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, phần lớn huyện Bình Long thuộc tỉnh Bình Phước, riêng 4 xã: Minh Hòa, Minh Tân, Minh Thạnh, Trừ Văn Thố thuộc địa giới tỉnh Bình Dương và được sáp nhập vào huyện [[Bến Cát]] (nay 3 xã Minh Hòa, Minh Tân, Minh Thạnh thuộc huyện [[Dầu Tiếng]] và xã Trừ Văn Thố thuộc huyện [[Bàu Bàng]]).
 
Ngày [[26 tháng 12]] năm [[1997]], thành lập xã An Phú trên cơ sở 5.016 ha diện tích tự nhiên và 503 người của xã Thanh Lương; 2.230 ha diện tích tự nhiên và 5.964 người của thị trấn An Lộc; thành lập xã Thanh Phú trên cơ sở 1.689 ha diện tích tự nhiên và 6.043 người của xã Thanh Lương, 1.272 ha diện tích tự nhiên và 4.371 người của thị trấn An Lộc.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-119-1997-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-va-thanh-lap-mot-so-xa-thuoc-cac-huyen-Binh-Long-Loc-Ninh-Phuoc-Long-va-Bu-Dang-Binh-Phuoc-41220.aspx|tựa đề=Nghị định 119/1997/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã thuộc các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
*Thành lập thị xã Bình Long trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn An Lộc và 2 xã: Thanh Phú, Thanh Lương; 1.468,40 ha diện tích tự nhiên và 7.072 người của xã An Phú; 1.601,32 ha diện tích tự nhiên và 5.222 người của xã Thanh Bình thuộc huyện Bình Long.
 
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Bình Long còn lại 66.379,77 ha diện tích tự nhiên, 95.681 người với 13 xã trực thuộc và được đổi tên thành huyện [[Hớn Quản]].
 
==Chú thích==