Khác biệt giữa các bản “Đông Thiệu”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Lịch sử==
Huyện Đông Thiệu được thành lập theo Quyết định số 177/CP ngày [[5 tháng 7]] năm [[1977]] của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập 16 xã của huyện [[Thiệu Hóa]] ở hữu ngạn [[sông Chu]] ([[Thiệu Toán]], [[Thiệu Chính]], [[Thiệu Hòa]], [[Thiệu Minh]], [[Thiệu Tâm]], [[Thiệu Viên]], [[Thiệu Lý]], [[Thiệu Vận]], [[Thiệu Trung]], [[Thiệu Đô]], [[Thiệu Châu]], [[Thiệu Vân]], [[Thiệu Giao]], [[Thiệu Khánh]], [[Thiệu Dương]], [[Thiệu Tân]]) vào huyện [[Đông Sơn]]. Phần còn lại của huyện Thiệu Hóa (gồm 15 xã: [[Thiệu Ngọc]], [[Thiệu Vũ]], [[Thiệu Thành]], [[Thiệu Công]], [[Thiệu Long]], [[Thiệu Giang]], [[Thiệu Quang]], [[Thiệu Tiến]], [[Thiệu Phúc]], [[Thiệu Phú]], [[Vạn Hà|Thiệu Hưng]], [[Thiệu Duy]], [[Thiệu Nguyên]], [[Thiệu Hợp]], [[Thiệu Thịnh]]) sáp nhập với huyện [[Yên Định]] để thành lập huyện [[Thiệu Yên]].
 
Cùng trong năm 1977, huyện [[Trung Sơn (huyện)|Trung Sơn]] được thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện [[Hà Trung]] và huyện [[Nga Sơn]], huyện [[Vĩnh Thạch]] được thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện [[Thạch Thành]] và huyện [[Vĩnh Lộc]], huyện [[Lương Ngọc (huyện)|Lương Ngọc]] được thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện [[Lang Chánh]] và huyện [[Ngọc Lặc]].
 
==Hành chính==
Huyện Đông Thiệu có 36 xã: Đông Anh, [[Đông Cương]], [[Đông Hòa, Đông Sơn|Đông Hòa]], [[Đông Hoàng, Đông Sơn|Đông Hoàng]], [[An Hưng, Thanh Hóa (thành phố)|Đông Hưng]], [[Đông Khê, Đông Sơn|Đông Khê]], [[Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa|Đông Lĩnh]], [[Đông Minh, Đông Sơn|Đông Minh]], [[Đông Nam, Đông Sơn|Đông Nam]], [[Đông Ninh, Đông Sơn|Đông Ninh]], [[Đông Phú, Đông Sơn|Đông Phú]], [[Đông Quang, Đông Sơn|Đông Quang]], [[Đông Tân, thành phố Thanh Hóa|Đông Tân]], [[Đông Thanh, Đông Sơn|Đông Thanh]], [[Đông Thịnh, Đông Sơn|Đông Thịnh]], [[Đông Tiến, Đông Sơn|Đông Tiến]], [[Đông Văn, Đông Sơn|Đông Văn]], [[Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa|Đông Vinh]], [[Rừng Thông|Đông Xuân]], [[Đông Yên, Đông Sơn|Đông Yên]], Thiệu Châu, [[Thiệu Chính]], [[Thiệu Đô]], [[Thiệu Dương]], [[Thiệu Giao]], [[Thiệu Hòa]], [[Thiệu Khánh]], [[Thiệu Lý]], Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Tân, [[Thiệu Toán]], [[Thiệu Trung]], [[Thiệu Vân]], [[Thiệu Vận]], [[Thiệu Viên]].
 
== Chú thích ==