Khác biệt giữa các bản “Hương Điền”

 
== Lịch sử ==
Huyện được thành lập từ ngày [[11- tháng 3-]] năm [[1977]] trên cơ sở hợp nhất 3 huyện [[Hương Trà]], [[Phong Điền, Thừa Thiên - Huế|Phong Điền]] và [[Quảng Điền]].
 
Khi hợp nhất, huyện Hương Điền có 34 xã: Điền Hải, Điền Hòa, Điền Hương, Điền Lộc, Điền Môn, Hương Bằng, Hương Chữ, Hương Hải, Hương Hồ, Hương Long, Hương Phong, Hương Phú, Hương Sơ, Hương Thọ, Hương Toàn, Hương Văn, Hương Vinh, Hương Xuân, Phong An, Phong Bình, Phong Chương, Phong Hải, Phong Hiền, Phong Hòa, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Thu, Quảng Lộc, Quảng Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng Vinh.
 
Ngày [[13- tháng 3-]] năm [[1979]], thành lập xã Hương Bình ở vùng kinh tế mới Bình Điền, Khe Điêng.
 
Ngày [[18- tháng 5-]] năm [[1981]], thành lập xã Phong Xuân ở khu kinh tế mới Ồ Ồ, chuyển xã Hồng Tiến thuộc huyện [[A Lưới]] về huyện Hương Điền quản lý.
 
Ngày [[11- tháng 9-]] năm [[1981]], chuyển 8 xã: Hương Hải, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Sơ, Hương Long, Hương Hồ, Hương Bình, Hương Thọ về thành phố Huế quản lý. Huyện Hương Điền còn lại 29 xã: Điền Hải, Điền Hòa, Điền Hương, Điền Lộc, Điền Môn, Hồng Tiến, Hương Bằng, Hương Chữ, Hương Phú, Hương Toàn, Hương Văn, Hương Xuân, Phong An, Phong Bình, Phong Chương, Phong Hải, Phong Hiền, Phong Hòa, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Thu, Phong Xuân, Quảng Lộc, Quảng Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng Vinh.
 
Ngày [[6- tháng 1-]] năm [[1983]], chia xã Quảng Lộc thành 2 xã lấy tên là xã Quảng An và xã Quảng Thành; chia xã Quảng Lợi thành 2 xã lấy tên là xã Quảng Lợi và xã Quảng Thái; chia xã Quảng Ngạn thành 2 xã lấy tên là xã Quảng Ngạn và xã Quảng Công.
 
Ngày [[12- tháng 1-]] năm [[1984]], tách thôn Tân Lập và thôn Phú Ốc của xã Hương Phú để thành lập thị trấn Tứ Hạ; tách thôn Lại Thành của xã Hương Phú để nhập vào xã Hương Bằng thành một đơn vị hành chính mới gọi là xã Hương Vân.
 
Từ đó, đơn vị hành chính của huyện Hương Điền gồm thị trấn Tứ Hạ và 31 xã: Điền Hải, Điền Hòa, Điền Hương, Điền Lộc, Điền Môn, Hồng Tiến, Hương Chữ, Hương Toàn, Hương Văn, Hương Vân, Hương Xuân, Phong An, Phong Bình, Phong Chương, Phong Hải, Phong Hiền, Phong Hòa, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Thu, Phong Xuân, Quảng An, Quảng Công, Quảng Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng Thái, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Vinh.
 
Ngày [[30- tháng 6-]] năm [[1989]], huyện Hương Điền thuộc tỉnh [[Thừa Thiên - Huế]] vừa được tái lập.
 
Ngày [[29- tháng 9-]] năm [[1990]], huyện Hương Điền lại được tách trở lại như trước khi hợp nhất, thành 3 huyện: [[Hương Trà]], [[Phong Điền, Thừa Thiên-Huế|Phong Điền]][[Quảng Điền]]:
* Huyện [[Hương Trà]] có thị trấn Tứ Hạ và 15 xã: Bình Điền, Bình Thành, Hải Dương, Hồng Tiến, Hương An, Hương Bình, Hương Chữ, Hương Hồ, Hương Phong, Hương Phú, Hương Thọ, Hương Toàn, Hương Văn, Hương Vân, Hương Vinh, Hương Xuân.
* Huyện [[Phong Điền, Thừa Thiên-Huế|Phong Điền]] có 15 xã: Điền Hải, Điền Hòa, Điền Hương, Điền Lộc, Điền Môn, Phong An, Phong Bình, Phong Chương, Phong Hải, Phong Hiền, Phong Hòa, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Thu, Phong Xuân.