Khác biệt giữa các bản “Hương Phú (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Huyện được thành lập từ ngày [[11 tháng 3]] năm [[1977]] trên cơ sở hợp nhất huyện [[Hương Thủy]] và huyện [[Phú Vang]]. Riêng 2 xã: Vinh Xuân, Vinh Thanh của huyện Phú Vang nhập vào huyện [[Phú Lộc]].
 
Phía Bắc giáp [[Huế|thành phố Huế]] và huyện [[Hương Điền (huyện)|Hương Điền]], phía Nam giáp huyện [[Phú Lộc]], phía Đông giáp [[Biển Đông]], phía Tây giáp huyện [[A Lưới]].
 
Khi hợp nhất, huyện Hương Phú có 29 xã: Phú An, Phú Đa, Phú Diên, Phú Dương, Phú Hải, Phú Hồ, Phú Lương, Phú Mậu, Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Thanh, Phú Thuận, Phú Thượng, Phú Xuân, Thủy An, Thủy Bằng, Thủy Biều, Thủy Châu, Thủy Dương, Thủy Lương, Thủy Phù, Thủy Phương, Thủy Tân, Thủy Thanh, Thủy Vân, Vinh An, Vinh Hà, Vinh Phú, Vinh Thái.