Khác biệt giữa các bản “Kim Thi”

không có tóm lược sửa đổi
 
Khi hợp nhất, đơn vị hành chính của huyện Kim Thi gồm 43 xã: Bắc Sơn, Bãi Sậy, Bảo Khê, Cẩm Ninh, Chính Nghĩa, Đa Lộc, Đặng Lễ, Đào Dương, Đức Hợp, Hiến Nam, Hiệp Cường, Hạ Lễ, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Hoa Thám, Hồng Quang, Hồng Vân, Hùng An, Hùng Cường, Lam Sơn, Lương Bằng, Mai Động, Nghĩa Dân, Ngọc Thanh, Nguyễn Trãi, Nhân La, Phạm Ngũ Lão, Phú Cường, Phú Thịnh, Phù Ủng, Quảng Lãng, Quang Vinh, Song Mai, Tân Phúc, Thổ Hoàng, Thọ Vinh, Tiền Phong, Toàn Thắng, Vân Du, Văn Nhuệ, Vĩnh Xá, Vũ Xá, Xuân Trúc.
 
Ngày [[4 tháng 1]] năm [[1982]], các xã Lam Sơn và Hiến Nam được sáp nhập vào [[Hưng Yên (thành phố)|thị xã Hưng Yên]].
 
Từ đó, đơn vị hành chính của huyện Kim Thi gồm 41 xã: Bắc Sơn, Bãi Sậy, Bảo Khê, Cẩm Ninh, Chính Nghĩa, Đa Lộc, Đặng Lễ, Đào Dương, Đức Hợp, Hiệp Cường, Hạ Lễ, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Hoa Thám, Hồng Quang, Hồng Vân, Hùng An, Hùng Cường, Lương Bằng, Mai Động, Nghĩa Dân, Ngọc Thanh, Nguyễn Trãi, Nhân La, Phạm Ngũ Lão, Phú Cường, Phú Thịnh, Phù Ủng, Quảng Lãng, Quang Vinh, Song Mai, Tân Phúc, Thổ Hoàng, Thọ Vinh, Tiền Phong, Toàn Thắng, Vân Du, Văn Nhuệ, Vĩnh Xá, Vũ Xá, Xuân Trúc.