Khác biệt giữa các bản “Đông Thiệu”

Ngay sau khi thành lập, huyện lỵ Đông Thiệu đã được tỉnh Thanh Hóa cho đặt tại khu vực Ngã ba Chè, thuộc phạm vi các xã Thiệu Đô, Thiệu Vân, Thiệu Trung<ref>[http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/0/1BC1C554A7F4218047257280002CCDD2/$file/1152.doc Quyết định số 1152 XD/UBTH ngày 7 tháng 11 năm 1977 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt địa điểm xây dựng huyện lị các huyện Đông Thiệu, Thiệu Yên và Lương Ngọc]</ref>. Tuy nhiên sau này huyện lỵ lại đặt tại xã Đông Xuân, nay là thị trấn [[Rừng Thông]].
 
NămNgày [[30 tháng 8]] năm [[1982]], huyện Đông Thiệu đổi lại là huyện Đông Sơn nhưng vẫn giữ nguyên địa giới (gồm 36 xã). Cũng trong năm 1982, các huyện Trung Sơn, Vĩnh Thạch, Lương Ngọc chia thành các huyện như trước năm [[1977]].<ref>Quyết định số 149/QĐ-HĐBT ngày 30/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng.</ref>
 
==Hành chính==