Khác biệt giữa các bản “Lương Ngọc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
Huyện Lương Ngọc được thành lập ngày [[5 tháng 7]] năm [[1977]] trên cơ sở sáp nhập hai huyện [[Lang Chánh]] và [[Ngọc Lặc]]<ref name="VT1">Quyết định số 177/CP ngày 5-7-1977 của Hội đồng Chính phủ.</ref>.
 
Cùng trong năm 1977, huyện [[Trung Sơn (huyện)|Trung Sơn]] được thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện [[Hà Trung]] và huyện [[Nga Sơn]], huyện [[Vĩnh Thạch]] được thành lập trên cơ sở sáp nhập huyện [[Vĩnh Lộc]] và huyện [[Thạch Thành]], huyện [[Đông Thiệu]] được thành lập trên cơ sở sáp nhập 16 xã của huyện [[Thiệu Hóa]] ở hữu ngạn [[sông Chu]] gồm: [[Thiệu Toán]], [[Thiệu Chính]], [[Thiệu Hòa]], [[Thiệu Minh]], [[Thiệu Tâm]], [[Thiệu Viên]], [[Thiệu Lý]], [[Thiệu Vận]], [[Thiệu Trung]], [[Thiệu Đô]], [[Thiệu Châu]], [[Thiệu Vân]], [[Thiệu Giao]], [[Thiệu Khánh]], [[Thiệu Dương]], [[Thiệu Tân]] vào huyện [[Đông Sơn, Thanh Hóa|Đông Sơn]], huyện [[Thiệu Yên]] được thành lập trên cơ sở sáp nhập 15 xã của huyện [[Thiệu Hóa]] ở tả ngạn [[sông Chu]] gồm: [[Thiệu Ngọc]], [[Thiệu Vũ]], [[Thiệu Thành]], [[Thiệu Công]], [[Thiệu Long]], [[Thiệu Giang]], [[Thiệu Quang]], [[Thiệu Tiến]], [[Thiệu Phúc]], [[Thiệu Phú]], [[Vạn Hà|Thiệu Hưng]], [[Thiệu Duy]], [[Thiệu Nguyên]], [[Thiệu Hợp]], [[Thiệu Thịnh]] vào huyện [[Yên Định]].
 
Khi hợp nhất, đơn vị hành chính của huyện Lương Ngọc gồm 3 thị trấn nông trường: [[Lam Sơn, Ngọc Lặc|Lam Sơn]], Sông Âm, [[Thống Nhất, Yên Định|Thống Nhất]] và 25 xã: [[Cao Ngọc]], [[Cao Thịnh]], [[Đồng Lương, Lang Chánh|Đồng Lương]], [[Đồng Thịnh, Ngọc Lặc|Đồng Thịnh]], [[Giao An, Lang Chánh|Giao An]], [[Kiên Thọ]], [[Lâm Phú]], [[Minh Sơn, Ngọc Lặc|Minh Sơn]], [[Mỹ Tân, Ngọc Lặc|Mỹ Tân]], [[Ngọc Khê, Ngọc Lặc|Ngọc Khê]], [[Ngọc Liên, Ngọc Lặc|Ngọc Liên]], [[Ngọc Sơn, Ngọc Lặc|Ngọc Sơn]], [[Ngọc Trung]], [[Nguyệt Ấn]], [[Phúc Thịnh, Ngọc Lặc|Phúc Thịnh]], [[Phùng Giáo]], [[Quang Hiến]], [[Quang Trung, Ngọc Lặc|Quang Trung]], [[Tam Văn]], [[Tân Phúc, Lang Chánh|Tân Phúc]], [[Thạch Lập]], [[Thúy Sơn]], [[Trí Nang]], [[Vân ÂmAm]], [[Yên Khương]].
 
NămNgày [[23 tháng 10]] năm [[1978]], chuyển thị trấn nông trường Thống Nhất về huyện [[Thiệu Yên]] quản lý.<ref name="VT2">Quyết định số 267-CP ngày 23/10/1978.</ref>
 
NămNgày [[2 tháng 10]] năm [[1981]], chia xã [[Yên Khương]] thành hai xã lấy tên là xã Yên Khương và xã [[Yên Thắng, Lang Chánh|Yên Thắng]]; chia xã [[Giao An, Lang Chánh|Giao An]] thành hai xã lấy tên là xã Giao An và xã [[Giao Thiện, Lang Chánh|Giao Thiện]]; chia xã [[Minh Sơn, Ngọc Lặc|Minh Sơn]] thành hai xã lấy tên là xã Minh Sơn và xã [[Minh Tiến, Ngọc Lặc|Minh Tiến]]; chia xã [[Cao Thịnh]] thành hai xã lấy tên là xã Cao Thịnh và xã [[Lộc Thịnh, Ngọc Lặc|Lộc Thịnh]]; chia xã [[Phùng Giáo]] thành hai xã lấy tên là xã Phùng Giáo và xã [[Phùng Minh]].<ref name="VT3">Quyết định số 102/QĐ-HĐBT ngày 2/10/1981.</ref>
 
Từ đó, đơn vị hành chính của huyện Lương Ngọc gồm 2 thị trấn nông trường: [[Lam Sơn, Ngọc Lặc|Lam Sơn]], Sông Âm và 30 xã: [[Cao Ngọc]], [[Cao Thịnh]], [[Đồng Lương, Lang Chánh|Đồng Lương]], [[Đồng Thịnh, Ngọc Lặc|Đồng Thịnh]], [[Giao An, Lang Chánh|Giao An]], [[Giao Thiện, Lang Chánh|Giao Thiện]], [[Kiên Thọ]], [[Lâm Phú]], [[Lộc Thịnh, Ngọc Lặc|Lộc Thịnh]], [[Minh Sơn, Ngọc Lặc|Minh Sơn]], [[Minh Tiến, Ngọc Lặc|Minh Tiến]], [[Mỹ Tân, Ngọc Lặc|Mỹ Tân]], [[Ngọc Khê, Ngọc Lặc|Ngọc Khê]], [[Ngọc Liên, Ngọc Lặc|Ngọc Liên]], [[Ngọc Sơn, Ngọc Lặc|Ngọc Sơn]], [[Ngọc Trung]], [[Nguyệt Ấn]], [[Phúc Thịnh, Ngọc Lặc|Phúc Thịnh]], [[Phùng Giáo]], [[Phùng Minh]], [[Quang Hiến]], [[Quang Trung, Ngọc Lặc|Quang Trung]], [[Tam Văn]], [[Tân Phúc, Lang Chánh|Tân Phúc]], [[Thạch Lập]], [[Thúy Sơn]], [[Trí Nang]], [[Vân ÂmAm]], [[Yên Khương]], [[Yên Thắng, Lang Chánh|Yên Thắng]].
 
NămNgày [[30 tháng 8]] năm [[1982]], huyện Lương Ngọc chia thành hai huyện Lang Chánh và Ngọc Lặc như cũ<ref name="VT4">Quyết định số 149/QĐ-HĐBT ngày 30/8/1982.</ref>:
* Huyện [[Lang Chánh]] có 10 xã: Đồng Lương, Giao An, Giao Thiện, Lâm Phú, Quang Hiến, Tam Văn, Tân Phúc, Trí Nang, Yên Khương, Yên Thắng.
* Huyện [[Ngọc Lặc]] có 2 thị trấn nông trường: Lam Sơn, Sông Âm và 20 xã: Cao Ngọc, Cao Thịnh, Đồng Thịnh, Kiên Thọ, Lộc Thịnh, Minh Sơn, Minh Tiến, Mỹ Tân, Ngọc Khê, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Ngọc Trung, Nguyệt Ấn, Phúc Thịnh, Phùng Giáo, Phùng Minh, Quang Trung, Thạch Lập, Thúy Sơn, Vân Âm.