Khác biệt giữa các bản “Nam Thanh (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{chú thích trong bài}}{{không nguồn gốc}}
{{bài cùng tên|Nam Thanh}}
'''Nam Thanh''' là một huyện cũ thuộc tỉnh [[Hải Hưng (tỉnh)|Hải Hưng]], sau thuộc tỉnh [[Hải Dương]].
 
Huyện được thành lập từ ngày 24 tháng 2 năm 1979 trên cơ sở hợp nhất huyện [[Nam Sách]] và huyện [[Thanh Hà]], thuộc tỉnh [[Hải Hưng (tỉnh)|Hải Hưng]].
 
Phía Bắc giáp huyện [[Chí Linh]], phía Nam giáp [[Hải Dương (thành phố)|thị xã Hải Dương]] và huyện [[Tứ Lộc]], phía Đông giáp huyện [[Kim Môn (huyện cũ)|Kim Môn]] của tỉnh Hải Hưng và huyện [[An Thụy]] của thành phố [[Hải Phòng]], phía Tây giáp huyện [[Cẩm Bình (huyện)|Cẩm Bình]].
 
Khi hợp nhất, huyện Nam Thanh có 48 xã: Ái Quốc, An Bình, An Châu, An Lâm, An Lương, An Sơn, Cẩm Khê, Cộng Hòa, Đồng Lạc, Hiệp Cát, Hồng Lạc, Hồng Phong, Hợp Đức, Hợp Tiến, Liên Mạc, Minh Tân, Nam Chính, Nam Đồng, Nam Hồng, Nam Hưng, Nam Tân, Nam Trung, Phú Điền, Phượng Hoàng, Quốc Tuấn, Quyết Thắng, Tân An, Tân Việt, Thái Tân, Thanh An, Thanh Bình, Thanh Bính, Thanh Cường, Thanh Hải, Thanh Hồng, Thanh Khê, Thanh Lâm, Thanh Lang, Thanh Quang, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Xuân, Thượng Đạt, Tiền Tiến, Trường Thành, Việt Hồng, Vĩnh Lập.
Như vậy, đơn vị hành chính của huyện Nam Thanh gồm thị trấn Nam Sách và 47 xã: Ái Quốc, An Bình, An Châu, An Lâm, An Lương, An Sơn, Cẩm Khê, Cộng Hòa, Đồng Lạc, Hiệp Cát, Hồng Lạc, Hồng Phong, Hợp Đức, Hợp Tiến, Liên Mạc, Minh Tân, Nam Chính, Nam Đồng, Nam Hồng, Nam Hưng, Nam Tân, Nam Trung, Phú Điền, Phượng Hoàng, Quốc Tuấn, Quyết Thắng, Tân An, Tân Việt, Thái Tân, Thanh An, Thanh Bình, Thanh Bính, Thanh Cường, Thanh Hải, Thanh Hồng, Thanh Khê, Thanh Lang, Thanh Quang, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Xuân, Thượng Đạt, Tiền Tiến, Trường Thành, Việt Hồng, Vĩnh Lập.
 
Ngày [[6 tháng 11]] năm [[1996]], huyện Nam Thanh thuộc tỉnh [[Hải Dương]] vừa được tái lập.
 
Ngày [[17 tháng 2]] năm [[1997]], huyện Nam Thanh lại được tách trở lại như trước khi hợp nhất, thành 2 huyện [[Nam Sách]][[Thanh Hà]]:
 
* Huyện [[Nam Sách]] có thị trấn Nam Sách và 22 xã: Ái Quốc, An Bình, An Châu, An Lâm, An Sơn, Cộng Hòa, Đồng Lạc, Hiệp Cát, Hồng Phong, Hợp Tiến, Minh Tân, Nam Chính, Nam Đồng, Nam Hồng, Nam Hưng, Nam Tân, Nam Trung, Phú Điền, Quốc Tuấn, Thái Tân, Thanh Quang, Thượng Đạt.