Khác biệt giữa các bản “Cục Tác chiến, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Lãnh đạo hiện nay ==
* Cục trưởng: [[ThiếuTrung tướng]] [[Thái NgọcĐại HảiNgọc]]
* Phó Cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đức Căn]]
* Phó Cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Trần Hữu Nam]]
* 2010-2014: [[Trần Anh Vinh]], [[Trung tướng]] (2013), nguyên Tư lệnh [[Quân đoàn 1, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 1]]
* 2014-11.2018: [[Huỳnh Ngọc Hà]], [[Thiếu tướng]] (2012)<ref>{{Chú thích web|url = http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTZkqIwGIWfpR-gi7AoehlANtkiOzcUiCA7oo3A04893TVVM12tNz3mv0py_vpyTirBAszDgiYa8iy65G0TVe_zYBnyUNutGBwCHRd5IJEIkbYJCACWN4F_E7ACFClaAWClCAsgQdHerRFJAkj-0w-kWz_DAGItboBuEJiLedZ-Gjetmm2ghXpaWFE2tPvz2ERicm0FM1eRERoEr5ZET_Lx5eS45xWxdogLGqlB8OB0gVZUN934tnd2aRSyxUopHCpufD5pzjDiWU5hNvxcswnH87gdpnSu2PUpsC7DaMqns0eVNVUyuiumcjYwLYpUN0_VJKNb_CCkxRSmUA3Bp1fwzYDgkdeP_juCB1m7WHAXwRGfgnvX8Vtwx4N_E9DfH5LELMwDVGgWUyfN5bwrZkRoxRZAZrvky7qW-7bOD7H8VlbdZEZL5hjUpl92wW0rKCPhta_1vG3hho2PC_jy8gC4IJ4NxJ8NfHakCvhxoIwFWdXGtw_Dsfxe4VrpuoFseNyrh2qinNGQquUWDEfJMqNi34U9seXBai6pqz96Tm1lKrLZuvLKqY3RCA94TnKyeQBos5iDLp2QEbwpYupqV51wahXpAh1IIPUr2hdD3u89Y25et0NjdYlwqdST8dZd8chEa-d0jOLd4jLKnTsOo3caTkVy7FKhwDSxrQ9fovr70QnU16jMUVV8YMaainOOZHEe0ix-qyW8phb76_uaVuxUzc5m1T5PZ40zEmdnM5CVAHV1HwEXzwYu_zdQ0N-BsiUvTB0RgCCf7ZD-cWBX28NWWe7E2ftTB2GoPyp7-QX8THeP/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title = Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thiết quân luật}}</ref>, Trung tướng (2017), nguyên Phó Cục trưởng [[Cục Tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Tác chiến]]
*11.2018- nay: [[Thái Đại Ngọc|Thái Đại Ngọc,]] [[Thiếu tướng]] (2016), [[Trung tướng]] (2020) nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng [[Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]]
 
== Phó Cục trưởng qua các thời kỳ ==