Khác biệt giữa các bản “Nghĩa Minh (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
* Huyện [[Nghĩa Minh]] có 8 xã: Hành Đức, Hành Dũng, Hành Minh, Hành Phước, Hành Thiện, Hành Thịnh, Hành Thuận, Hành Tín.
 
Cũng trong năm này, [[Quảng Nghĩa (thị xã)|thị xã Quảng Nghĩa]] được tách thành [[Quảng Ngãi (thành phố)|thị xã Quảng Ngãi]] và huyện [[Tư Nghĩa]], huyện [[Phước Vân (huyện)|Phước Vân]] được tách thành 2 huyện là [[Tuy Phước]] và [[Vân Canh]], huyện [[Hoài Ân]] được tách thành 2 huyện là [[Hoài Ân]] và [[An Lão, Bình Định|An Lão]], huyện [[Tây Sơn, Bình Định|Tây Sơn]] được tách thành 2 huyện là [[Tây Sơn, Bình Định|Tây Sơn]] và [[Vĩnh Thạnh, Bình Định|Vĩnh Thạnh]].
 
==Tham khảo==