Khác biệt giữa các bản “Phước Vân (huyện)”

==Địa lý==
Huyện Phước Vân có vị trí địa lý:
*Phía Bắc giáp 3 huyện [[Tây Sơn, Bình Định|Tây Sơn]], [[An Nhơn]] và [[Phù Cát]]
*Phía Nam giáp huyện [[Đồng Xuân, Phú Yên|Đồng Xuân]] của tỉnh [[Phú Khánh (tỉnh)|Phú Khánh]]
*Phía Đông giáp [[Quy Nhơn|thị xã Quy Nhơn]]
*Phía Tây giáp huyện [[An Khê]] của tỉnh [[Gia Lai - Kon Tum]].