Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toàn Chân thất tử”

Trong tác phẩm [[Anh hùng xạ điêu]] và [[Thần điêu hiệp lữ]], Kim Dung đã xây dựng Toàn Chân thất tử là đệ tử của người đứng đâu [[Thiên hạ ngũ tuyệt|Võ lâm ngũ bá]], Trung Thần Thông [[Vương Trùng Dương]], tổ sư Toàn Chân giáo dựa trên những dữ kiện lịch sử và có thêm các tình tiết hư cấu. Trong đó thứ tự của Toàn Chân thất tử có sự khác biệt:
# Đan Dương tử [[Mã Ngọc]] là chưởng giáo thứ hai của Toàn Chân giáo
# Trường Xuân tử [[Khâu Xứ Cơ]] là chưởng môn,. Trong Thần Điêu Hiệp Lữ ông tiếp quản nhiệm vụ chưởng giáo thay cho Mã Ngọc mất vì bệnh tật.
# Ngọc Dương tử [[Vương Xứ Nhất]]
# Trường Chân tử [[Đàm Xứ Đoan]]