Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toàn Chân thất tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
# Thanh Tịnh tản nhân [[Tôn Bất Nhị]]
7 người đến cuối bộ Thần Điêu Hiệp Lữ chỉ còn 5. Quyền chưởng môn giao lại tạm thời cho 2 đồ đệ của Khâu Xứ Cơ là Chí Bình và Chí Kính.
 
== Phim ảnh ==
 
==Tham khảo==