Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toàn Chân thất tử”

 
== Phim ảnh ==
* Anh hùng xạ điêu
{| class="wikitable"
! Năm!!width=25%| Hãng sản xuất!! ''Mã Ngọc''!! ''Khưu Xứ Cơ''!! ''Vương Xứ Nhất''!! ''Đàm Xứ Đoan''!! ''Lưu Xứ Huyền''!! ''Hác Đại Thông''!! ''Tôn Bất Nhị''!!width=10%| Nước
|-
|align=center| [[Anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 1976)|1976]]
|align=center| [[China Television|CTV]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[Hồng Kông]]
|-
|align=center| [[Anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 1983)|1983]]
|align=center| [[TVB]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[Hồng Kông]]
|-
|align=center| [[Võ lâm ngũ bá (phim 1988)|1988]]
|align=center| [[China Television|CTV]] / [[ATV]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[Đài Loan]]
|-
|align=center| [[Anh hùng xạ điêu (phim 1994)|1994]]
|align=center| [[TVB]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[Hồng Kông]]
|-
|align=center| [[anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 2003)|2003]]
|align=center| [[Đài truyền hình trung ương Trung Quốc|CCTV]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Trung Quốc]]
|-
|align=center| [[anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 2008)|2008]]
|align=center| [[Thượng Hải Đường Nhân|Hãng ảnh thị Thượng Hải]] - [[Trung Quốc]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Trung Quốc]]
|-
|align=center| [[Anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 2017)|2017]]
|align=center| Công ty điện ảnh Hoa Sách và Hoàn Mỹ
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Trung Quốc]]
|}
 
==Tham khảo==