Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toàn Chân thất tử”

|align=center| [[Anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 1976)|1976]]
|align=center| [[China Television|CTV]]
|align=center| -[[Thang Cẩm Đường]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[Anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 1983)|1983]]
|align=center| [[TVB]]
|align=center| -[[Trương Anh Tài]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[Võ lâm ngũ bá (phim 1988)|1988]]
|align=center| [[China Television|CTV]] / [[ATV]]
|align=center| -[[Hoàng Quán Hùng]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[Anh hùng xạ điêu (phim 1994)|1994]]
|align=center| [[TVB]]
|align=center| -[[Quảng Tá Huy]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 2003)|2003]]
|align=center| [[Đài truyền hình trung ương Trung Quốc|CCTV]]
|align=center| -[[Lý Tâm Mẫn]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 2008)|2008]]
|align=center| [[Thượng Hải Đường Nhân|Hãng ảnh thị Thượng Hải]] - [[Trung Quốc]]
|align=center| -[[Dương Nghệ]]
|align=center| -
|align=center| -
|align=center| [[Anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 2017)|2017]]
|align=center| Công ty điện ảnh Hoa Sách và Hoàn Mỹ
|align=center| -[[Vương Lực]]
|align=center| -
|align=center| -