Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Otaku”

(Đã lùi lại sửa đổi 63860918 của HildaTheFool (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
* [https://web.archive.org/web/20071010073854/http://www.transcript-verlag.de/ts313/ts313.htm Michael Manfé – Otakismus] {{De icon}}
 
{{sơ khai Nhật Bản}}
{{thể loại Commons|Otaku}}
{{Tiểu văn hóa Nhật Bản}}
110

lần sửa đổi