Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngựa Malopolski”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|altname= Lubelsko-Kielecki<br>Kraków-Rzeszów
|nickname=
|country= [[Ba Lan]]
|group1=
|std1= }}
110

lần sửa đổi