Khác biệt giữa các bản “Trà Lân”

không có tóm lược sửa đổi
 
[[Tháng mười|Tháng 10]] năm [[1424]], sau trận thắng lớn ở Bồ Đằng (hay Bồ Lạp thuộc Quỳ Châu, Nghệ An), nghĩa quân tiến đánh thành, vừa vây hãm vừa phủ dụ Cầm Bành đang cố thủ trong thành chờ quân cứu viện. Sau hơn 1 tháng vừa kiệt sức, vừa tuyệt vọng, Cầm Bành phải mở cửa thành đầu hàng.
 
Sau này, khi tổng kết 10 năm cuộc kháng chiến, [[Nguyễn Trãi]] đã viết:<blockquote>"''Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật''.
 
''Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay''".</blockquote>
"''Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật''.
 
''Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay''".
 
==Tham khảo==