Khác biệt giữa các bản “Vương quốc Tây Saxon”

n
A đã đổi Vương quốc Tây Saxon thành Vương quốc Wessex: Wessex mới là tên phổ biến (đối chiếu các ngôn ngữ khác đều sử dụng Wessex, chứ không dịch ra như này)
n (A đã đổi Vương quốc Tây Saxon thành Vương quốc Wessex: Wessex mới là tên phổ biến (đối chiếu các ngôn ngữ khác đều sử dụng Wessex, chứ không dịch ra như này))