Khác biệt giữa các bản “Vương quốc Tây Saxon”

n
Hadubrandlied đã đổi Vương quốc Wessex thành Vương quốc Tây Saxon qua đổi hướng: Wessex là đọc tắt Tây Saxon. Đã dốt tiếng Việt còn tự cho mình cái quyền sửa chữ
n (A đã đổi Vương quốc Tây Saxon thành Vương quốc Wessex: Wessex mới là tên phổ biến (đối chiếu các ngôn ngữ khác đều sử dụng Wessex, chứ không dịch ra như này))
n (Hadubrandlied đã đổi Vương quốc Wessex thành Vương quốc Tây Saxon qua đổi hướng: Wessex là đọc tắt Tây Saxon. Đã dốt tiếng Việt còn tự cho mình cái quyền sửa chữ)
185

lần sửa đổi