Khác biệt giữa các bản “Vương quốc Tây Saxon”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox former country
|native_name = '''Vương quốc Tây Saxons'''<br>Vương quốc WessexSaxon'''<br>(<small>Westseaxna rīce)</small>'''
|conventional_long_name = KingdomTây of the West SaxonsSaxon
|common_name = Wessex
|continent = Châu Âu
185

lần sửa đổi