Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Địa chỉ MAC”

Không có tóm lược sửa đổi
Địa chỉ MAC được hình thành theo quy tắc của một trong ba không gian tên số do Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) quản lý: MAC-48, EUI-48 và EUI-64. IEEE tuyên bố nhãn hiệu với tên EUI-48 <ref>{{Chú thích web|tiêu đề=Guidelines for 48-Bit Global Identifier (EUI-48)|url=https://standards.ieee.org/develop/regauth/tut/eui48.pdf|website=IEEE Standards Association|nhà xuất bản=IEEE|ngày truy cập=16 April 2015}}</ref> và EUI-64 <ref name="eui64">{{Chú thích web|tiêu đề=Guidelines for 64-Bit Global Identifier (EUI-64)|url=https://standards.ieee.org/develop/regauth/tut/eui64.pdf|website=IEEE Standards Association|nhà xuất bản=IEEE|ngày truy cập=16 April 2015}}</ref>, trong đó EUI là chữ viết tắt từ Extended Identity Identifier.
 
==Chú thích bay acc==
{{Tham khảo|30em}}
 
Người dùng vô danh