Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết”

n
#{{ok}} Nội dung mới đã được hiệu chỉnh sao cho tiếp cận số đông người đọc hiểu. Đồng ý như đã thảo luận. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 23:45, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{ok}} Đồng ý thay đổi cơ cấu. [[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 09:42, ngày 22 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{ok}} Đồng ý và như ý kiến Alphama: biểu quyết bất tín nhiệm ở vị trí "cao nhất": ví dụ theo thứ tự KĐV > HCV > BQV / ĐPV nếu thành viên giữ nhiều vị trí. [[Thành viên:Caruri|Caruri]] ([[Thảo luận Thành viên:Caruri|thảo luận]]) 17:07, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 
===Phản đối===