Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

Theo số liệu năm 2000 tổng diện tích đất đang sử dụng của huyện là 43.760 ha, chiếm 55,4% diện tích đất tự nhiên. Trong đó đất nông nghiệp 14.310 ha, chiếm 32,7% diện tích đất đang sử dụng, đất lâm nghiệp 25.940 ha, chiếm 59,3%, đất ở 700 ha. Diện tích đất chưa sử dụng là 35.166 ha, trong đó đất có khả năng sử dụng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp là 12.689 ha.
 
Hệ thống sông, suối của huyện khá phong phú; Chi lưu sông Thương phát nguồn từ dãy núi Na Pa Phước, cao 600m (Lạng Sơn) bắt đầu chạy từ chân đèo Nả Tần. Từ Làng Nác trở đi sông chảy giữa hai dãy núi, bên hữuHữu có dãy núi Cai Kinh, bên tảTả có dãy núi Bảo Đài rồi chảy vào địa hạt tỉnh Bắc Giang.
 
Địa phận Hữu Lũng sông Thương có 02 nhánh lớn sông Hóa, sông Róng (nay gọi là sông Trung) và nhiều suối đổ vào sông.
 
I. HỮU NGẠN SÔNG THƯƠNG:
 
3- Sông Róng (sông Trung): Từ Thái Nguyên chảy qua núi đá thuộc vòng cung Bắc Sơn đến Na Hoa thì đổ vào sông Thương
Sông Róng (sông Trung) lại có nhiều suối đổ vào:
a- Suối Luộc chảy trong lòng hầm đất đến làng Nỷ thì đổ vào sông
b- Suối Đầu Rồng: Chảy ngầm qua đèo Váo
c- Suối Thục
d- Suối Làng Hét
 
a4- Suối Tung
Sông Róng lại có nhiều suối đổ vào:
 
b5- Suối Rùa
a- Suối Luộc chảy trong lòng hầm đất đến làng Nỷ thì đổ vào sông
 
c6- Suối Ngao
b- Suối Đầu Rồng: Chảy ngầm qua đèo Váo
 
c- Suối Thục
 
d- Suối Làng Hét
 
4- Chảy ra sông Thương
 
a- Suối Tung
 
b- Suối Rùa
 
c- Suối Ngao
 
II. TẢ NGẠN SÔNG THƯƠNG: