Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết”

n
#{{ok}} Như đề xuất. Việc một thành viên có thể đóng biểu quyết (trừ nhóm bài viết chất lượng) khi chưa có thành viên bỏ phiếu là một sự tự do tương đối lớn. Không cần thiết phải thông qua ý kiến cộng đồng để gây thêm phức tạp không cần thiết. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 12:43, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{OK}} Đồng ý 2 tay, nên làm thế này để mọi người khi mở bq phải có trách nhiệm. Hơn nữa, với cách làm này người có ý định mở biểu quyết sẽ suy nghĩ kĩ hơn để có những quyết định chính xác nhất có thể. [[User:AFKHaiDang|<b style="color:#6699CC">Ą₣长</b><b style="color:#66FFFF">ℌąเᗪąйǥ</b>]] [[User talk:AFKHaiDang|<span style="color:#0d0">ッ</span>]] 13:06, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{OK}} Đồng ý với việc này.[[Thành viên:Zajzajmkhvtc90|NNTAI319]] ([[Thảo luận Thành viên:Zajzajmkhvtc90|thảo luận]]) 03:15, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 
===Đồng ý cách 2===