Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

3- Sông Róng (sông Trung): Từ Thái Nguyên chảy qua núi đá thuộc vòng cung Bắc Sơn đến Na Hoa thì đổ vào sông Thương
 
'''''Sông Róng (sông Trung) có các suối đổ vào:'''''
 
''a- Suối Luộc chảy trong lòng hầm đất đến làng Nỷ thì đổ vào sông''
 
''b- Suối Đầu Rồng: Chảy ngầm qua đèo Váo''
 
''c- Suối Thục''
 
''d- Suối Làng Hét''
 
4- Suối Tung