Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

Hệ thống sông, suối của huyện khá phong phú; Chi lưu sông Thương phát nguồn từ dãy núi Na Pa Phước, cao 600m (Lạng Sơn) bắt đầu chạy từ chân đèo Nả Tần. Từ Làng Nác trở đi sông chảy giữa hai dãy núi, bên Hữu có dãy núi Cai Kinh, bên Tả có dãy núi Bảo Đài rồi chảy vào địa hạt tỉnh Bắc Giang.
 
Địa phận Hữu Lũng '''sông Thương''' có 02 nhánh lớn là '''sông Hóa''''''sông Róng''' (nay gọi là sông Trung) và nhiều suối đổ vào sông.
 
I. HỮU NGẠN SÔNG THƯƠNG:
 
'''1- Suối Tiên Hồ''', phát nguyên từ núi Tiên Hồ
 
'''2- Suối Mỏ Phiếu''', phát nguyên từ đèo Loi, đến đèo Mỏ Phiếu thì chảy ngầm sau đó chảy theo dãy núi Cai Kinh ra sông Thương.
 
'''3- Sông Róng (sông Trung)''': Từ Thái Nguyên chảy qua núi đá thuộc vòng cung Bắc Sơn đến Na Hoa thì đổ vào sông Thương
 
'''''Sông Róng (sông Trung) có các suối đổ vào:'''''
 
''a- Suối Luộc chảy trong lòng hầm đất đến làng Nỷ thì đổ vào sông''
''d- Suối Làng Hét''
 
'''4- Suối Tung'''
 
'''5- Suối Rùa'''
 
'''6- Suối Ngao'''
 
II. TẢ NGẠN SÔNG THƯƠNG:
 
'''1- Sông Hóa''' phát nguyên vùng núi Khuổi Ma, cao 475m
 
'''2- Suối Nghè'''
 
'''3- Suối Ken'''
 
'''4- Suối Thổ'''
 
'''5- Suối Vị'''
 
'''6- Suối Minh'''
 
'''7- Suối Ngạn'''
 
Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện gồm có đá vôi với hàm lượng CaO = 55%, trữ lượng khoảng 14 triệu tấn; có đất sét trữ lượng khoảng 9,8 triệu tấn, là những nguyên liệu chủ yếu sản xuất xi măng. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có nguồn cát, sỏi được phân bổ ở các xã ven đường quố lộ 1A là nguồn nguyên liệu để phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng của huyên và tỉnh.