Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết”

n
 
=='''Nội dung thứ hai''': Sửa đổi một nội dung trong [[Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt#Các hình thức biểu quyết]]==
{{tiến trình|text =số phiếu cần thiết để kết luận sau 30 ngày|height=10|4050|width=70%|radius=yes}}
Để tránh tình trạng người mở biểu quyết muốn bất tín nhiệm nhiều công cụ một quản lý nhưng không hợp quy vì quy định hiện hành không cho phép. Tôi đề xuất sửa đổi nội dung BQ5, Đề mục Các hình thức biểu quyết như sau (các thành viên nhấn "Hiện" để xem đề xuất). Theo đó, được phép mở bất tín nhiệm nhiều vị trí ở Wikipedia tiếng Việt và chỉ cần nêu trong không gian '''[[Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm nhiều vị trí]]'''.
{{cot|Nhấn '''Hiện''' để xem đề xuất sửa đổi}}