Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Buiquangtu”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#:::::::: Cứ bình tĩnh đọc quy định đã. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|&nbsp;<span style="font-size:9.5pt;">Talk</span>&nbsp;]]</span></sup> 00:55, ngày 16 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#::::::::: Tôi đã đọc rồi, và rõ ràng là theo bạn thì tôi đã nhầm lẫn. Tôi sẽ cẩn thận hơn. [[Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: navy">B</span>]] <sup> [[Thảo luận Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: light red"> nhắn gửi</span>]] </sup> 00:59, ngày 16 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{Yk}} Bạn Buiquangtu có tinh thần chịu khó tiếp thu ý kiến của người khác, lại không nao núng khi nhiều người bỏ phiếu chống bạn trong đề cử. Thậm chí lại còn chuyển chống thành thuận nữa. Tôi mong là khi bạn trở thành ĐPV thì hãy tiếp tục phát huy tinh thần đó. Tuy vậy, tôi chưa tiếp xúc lâu với bạn, cũng không nắm rõ tiêu chí về chức vụ nên không thể bỏ phiếu theo cảm tính được. Dẫu sao thì tôi chúc bạn ứng cử thành công. [[Thảo luận Thành viên:DreamSeeeeker|<span style="background:white;color:blue;border-radius:50px">&nbsp; 𝕷𝖊𝖌𝖊𝖓𝖉 𝖔𝖋 𝕮𝖔𝖓𝖙𝖊𝖓𝖙 𝕿𝖗𝖆𝖓𝖘𝖑𝖆𝖙𝖊 &nbsp;</span>]] 05:47, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)