Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Buiquangtu”

→‎Đồng ý: Tôi chọn đồng ý cho bạn
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(→‎Đồng ý: Tôi chọn đồng ý cho bạn)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#{{OK}} Bạn tự đề cử thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé. Ủng hộ bạn. [[User:Hoang Dat|Hoàng Đạt <sup><span><font color=Grey>'''<big>®</big>'''</font></span></sup>]], <span><font color=Green-Blue>[[thảo luận Thành viên:Hoang Dat#footer|<small>''thảo luận <sup><font color=Grey>'''<big>©</big>'''</font></sup>_''</small>]]</font></span> 08:09, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{OK}} Mong bạn sẽ đóng góp tích cực để hoàn thành nhiệm vụ.[[Thành viên:Zajzajmkhvtc90|NNTAI319]] ([[Thảo luận Thành viên:Zajzajmkhvtc90|thảo luận]]) 03:10, ngày 26 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{OK}} Bạn sẽ làm điều phối viên rất xứng đáng và đóng góp tích cực để hoàn thành nhiệm vụ được thành công nhé. [[Thành viên:Boyconga278|'''<span style="color:DarkGreen"><span style="color:OrangeRed">B</span>oyconga<span style="color:Orange">278</span></span>''']] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Boyconga278|''<span style="color:Fuchsia;">(thảo luận)</span>'']]</sup> 06:58, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 
==== Phản đối ====