Khác biệt giữa các bản “Mỹ Lộc, Cần Giuộc”

{{sơ khai Long An}}
{{Đơn vị hành chính thuộc huyện Cần Giuộc}}
{{Địa phương lân cận
|Giữa = Mỹ Lộc
|Bắc = [[Quy Đức]]
|Đông Bắc = [[Cần Giuộc (thị trấn)|Cần Giuộc]]
|Đông = [[Cần Giuộc (thị trấn)|Cần Giuộc]]
|Nam = [[Phước Lâm]], [[Thuận Thành, Cần Giuộc|Thuận Thành]]
|Tây = [[Phước Hậu, Cần Giuộc|Phước Hậu]]
|Tây Bắc = [[Long Thượng]]
}}