Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| p3 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz
| flag_p3 = Flag of Transcaucasian SFSR.svg
| s1 = Azerbaijan
|s1 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz
|flag_s1 = Flag of the Transcaucasian SFSR.svg
| s2 = AzerbaijanCộng hòa Artsakh
|flag_s2 = Flag of Azerbaijan.svg
| s3 = Cộng hòa ArtsakhXã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz
|flag_s3 = Flag of Nagorno-Karabakh.svg
|image_flag = Flag of Azerbaijan SSR.svg