Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Ordovician”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| style="background-color:{{period color|cambrian}};" | <small>[[Cambrian]]</small>
| style="background-color:{{period color|furongian}};" | <small>[[Thống Phù Dung |Phù Dung]]</small>
| style="background-color:{{period color|stage 10}};" | <small>''[[CambriTầng Giai10 đoạn 10(kỷ Cambri)|Giai đoạnTầng 10]]''</small>
| colspan="2" style="text-align:center;" |<small>'''già hơn'''</small>
|-