Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Ordovician”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| 470.0
|-
| rowspan="2" style="background-color:{{period color|early ordovician}}" | Dưới/<br>[[Kỷ Ordovic |Sớm]]
| style="background-color:{{period color|floian}};" | [[Tầng Flo|Flo]]
| 470.0