Khác biệt giữa các bản “Rap Việt (mùa 1)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|'''Phạm Quang Minh (KuBoss)'''
| style="background:red;" |
| rowspan="8" |An toàn
| rowspan="8" style="background:tomato;" |'''Loại'''
| colspan="2" rowspan="8" style="background:darkgrey;" |
|-
|'''Lê Trọng Hoàng Long (Gừng)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Hà Quốc Hoàng'''
| style="background:red;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Lê Tuấn Nam (Bad Bz)'''
| style="background:red;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Diệp Hoàng Dương (B:OKEH)'''
| style="background:blue;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Nguyễn Đình Việt (VVSIX)'''
| style="background:blue;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Nguyễn Trung Thành (Yang)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|-
|'''Lê Vũ Ngọc Anh (Nul)'''
| style="background:green;" |
|An toàn
| style="background:tomato;" |'''Loại'''
|}