Khác biệt giữa các bản “Thế giới Rap - King of Rap (mùa 1)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| style="background:#21e400;text-align:center;"|'''21'''
| style="background:#21e400;text-align:center;"|'''49'''
|-
| colspan="7" |'''Tập 9 (3/10/2020)'''
|-
| rowspan="2" |6
|B
|
|《Bài hát gốc》<br>(Tác giả gốc)
|
|
|
|-
|C
|
|《Bài hát gốc》<br>(Tác giả gốc)
|
|
|
|}