Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 55”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| Hướng đầu = Tây Nam
| Hướng cuối = Đông Bắc
| Đầu = {{Banner đường Việt Nam|QL|51|link=1}} {{AHN-AH|17|VN}} và {{Banner đường Việt Nam|QL|56|link=1}} tại [[Bà Rịa]], [[Bà Rịa - Vũng Tàu]]
| Cuối = {{Banner đường Việt Nam|QL|20|link=1}} tại nút giao Đại Bình, [[Bảo Lộc]], [[Lâm Đồng]]
| Giữa = {{Banner đường Việt Nam|QL|55B}} gần [[Tân Nghĩa, Hàm Tân|Tân Nghĩa]], [[Hàm Tân]], [[Bình Thuận]]<br />