Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#:::::Có vẻ bạn đang hiểu nhầm thì phải. Đề xuất của tôi là bất tín nhiệm bao nhiêu công cụ thì sẽ đưa vào 1 không gian trang thích hợp. Ai bảo tạo nhiều trang khác nhau? Trường hợp tổ hợp nhiều quyền thì có thể theo ví dụ đã nêu: Biểu quyết bất tín nhiệm BQV, HCV, KĐV, ĐPV/X. Nó hơi dài (như đã nói ở trên) nhưng không phức tạp. Vì về cơ bản vẫn tương tự như ý kiến của Alphama. Tôi đã nhờ Alphama sửa lại sao cho phù hợp. Bạn cũng có thể sửa lại nếu muốn. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 14:40, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#::::::Bạn bảo chứ ai? Chỉ tính tổ hợp bãi nhiệm 2 quyền khác nhau thôi đã phải tạo thêm 5 trang không gian nữa (BQV + ĐPV không được tính vì đã làm BQV thì không thể còn giữ quyền ĐPV). Chưa tính tổ hợp 3 quyền khác nhau (tổ hợp 4 quyền khác nhau thì dĩ nhiên chỉ cần 1 trang). Vậy để tôi sửa theo ý của Alphama. [[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 16:48, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{YK}} Tình cờ lục tìm về kho biểu quyết phát hiện biểu quyết này: [[Wikipedia:Biểu quyết/Đề xuất quy định#Tổng hợp kết quả]]. Tôi thấy việc tổng hợp phiếu dạng này cũng tương tự như tôi đề xuất. Thật ngạc nhiên cả {{u|Nguyentrongphu}} và {{u|Alphama}} đều tham gia vào biểu quyết lần đó. Đáng chú ý, Nguyentrongphu là người mở biểu quyết, Alphama tổng hợp kết quả. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 09:14, ngày 30 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 
== Ý kiến khác ==