Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điện thế”

 
===Tụ điện===
Với một tụ điện tạo từ 2 bề mặt song song với nhau, điện thế được tính như sau
:<math>V = E l = \frac{W}{Q}</math>
===Điện trở===
Với một điện trở tạo từ một cộng dây thẳng dẩn điện , điện thế được tính như sau
:<math>V = I R</math>
 
Người dùng vô danh