Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điện thế”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
===Điện tích điểm===
Với 2 điện tích khác loại có cùng điện lượng, điện thế được tính như sau
:<math>E = \frac{F}{Q} = \frac{\frac{K Q^2}{r}}{rQ}</math>
:<math>V = \int E dr = \int K \frac{Q}{r^2} dr = K \frac{Q}{r}</math>
 
Người dùng vô danh