Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Buiquangtu”

#:::Mình không hiểu ý bạn muốn nói là gì lắm. [[Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: navy">B</span>]] <sup> [[Thảo luận Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: light red"> nhắn gửi</span>]] </sup> 14:53, ngày 7 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#:::Tôi cập nhật thêm nội dung trong phiếu chống của mình. Mới đây tôi phát hiện bạn Buiquangtu này có những việc làm thể hiệu sự thiếu nghiêm túc và chuyên nghiệp trong dự án này, cần phải được bàn tới ở đây. Cụ thể thì:
#::::a) Bạn Nguyentrongphu đã tự gạch phiếu ủng hộ trước đó vì thái độ của Buiquangtu trong việc đóng biểu quyết của Tuanminh01. (xem lá phiếu ủng họ ở phía trên và lá phiếu chống ở phía dưới)
#::::b) BQV TuanUt cũng gạch phiếu ủng hộ vì lý do 'Tôi gạch phiếu của tôi vì cho rằng bạn này chưa hiểu rõ vấn đề bản quyền mà lấy công cụ chủ yếu là vì bản quyền'. (xem lịch sử biểu quyết) Tương tự bạn Nothing I Can't cũng rút lại lá phiếu của mình. (xem ở trên)
#::::c) Tại trang [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Vinhomes Golden River]], thành viên đã bỏ phiếu xóa rồi sau lại bỏ cả phiếu giữ, lúc bị BQV soi xét thì viện cớ ngớ ngẩn "Xin lỗi trường ban biên tập nhé, tôi bị tóm rồi".