Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điện thế”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
:<math>\phi(\mathbf r) = \phi(\mathbf r_0) + \int _{\mathbf r_0} ^{\mathbf r} \mathbf E \cdot d \mathbf r'</math>
Với Φ('''r'''<sub>0</sub>) là giá trị điện thế quy ước ở mốc '''r'''<sub>0</sub>.
 
==Ký hiệu và đơn vị đo lường điện thế==
Trong [[hệ đo lường quốc tế]], điện thế đo bằng [[Volt]] (viết tắt là v) và có ký hiệu '''V'''
 
==Điện thế của dẫn điện==
Người dùng vô danh