Khác biệt giữa các bản “The Face Vietnam (mùa 3)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi lại thủ công
|Nguyễn Xuân Phúc
|26
|{{height|m=1,7580}}
|[[Hà Nội]]
| '''<span style="color: pink;">Minh Hằng</span>'''
|Nguyễn Phạm Minh Đức "Mid"
|28
|{{height|m=1,8288}}
|[[An Giang]]
|'''<span style="color: brown;">Thanh Hằng </span>'''
|Trần Tuyết Như
|23
|{{height|m=1,6870}}
|[[Thành phố Hồ Chí Minh]]
|'''<span style="color: skyblue;">Võ Hoàng Yến</span>'''
|Hồ Thu Anh
|22
|{{height|m=1,6567}}
|[[Hà Nội]]
|'''<span style="color: brown;">Thanh Hằng </span>'''
|H'Bella H'Đơk
|26
|{{height|m=1,6871}}
|[[Đắk Nông]]
| '''<span style="color: pink;">Minh Hằng</span>'''
|Tôn Thọ Tuấn Kiệt
|23
|{{height|m=1,8082}}
|[[Thành phố Hồ Chí Minh]]
|'''<span style="color: skyblue;">Võ Hoàng Yến</span>'''
|Bùi Thị Linh Chi
|22
|{{height|m=1,6568}}
|[[Hà Nội]]
|'''<span style="color: brown;">Thanh Hằng </span>'''
|Lê Thị Trâm Anh
|23
|{{height|m=1,6061}}
|[[Bình Phước]]
| '''<span style="color: pink;">Minh Hằng</span>'''
|Nguyễn Quỳnh Anh
|19
|{{height|m=1,7071}}
|[[Hà Nội]]
|'''<span style="color: skyblue;">Võ Hoàng Yến</span>'''
|[[Mạc Trung Kiên]]
|21
|{{height|m=1,8284}}
|[[Hải Dương]]
|'''<span style="color: brown;">Thanh Hằng </span>'''