Khác biệt giữa các bản “Quốc kỳ Nga”

<br />
==Quốc kỳ Nga qua các giai đoạn lịch sử==
<gallery widths="180160" heights="180160">
Tập tin:Lob flag moskovskiy.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]] [[Đại công quốc Moskva]] (1283 – 1547)
Tập tin:Flag of Oryol (variant).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Sa quốc Nga]] (1547 – 1668)
Tập tin:Flag of Russia (1991–1993).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga]] (1990 – 1991)
Tập tin:Flag of Russia 1991-1993.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Nga|Liên bang Nga]] (1991 – 1993)
Tập tin:Flag of Russia.svg|[[Tập_tin:FIAV_normal.svg|23x23px]][[Nga|Liên bang Nga]] (1993 – nay)
</gallery>