Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đặng Bích Hà”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| nhiệm kỳ =
| tiền nhiệm =
| đảng phái = [[Đảng CSVNCộng sản Việt Nam]]
| tổ chức =
| người hôn phối = [[Võ Nguyên Giáp]]
Bà kết hôn với Đại tướng [[Võ Nguyên Giáp]] vào năm 1946, hai năm sau cái chết của Nguyễn Thị Quang Thái - người vợ đầu của [[Đại tướng]] Võ Nguyên Giáp. Bà và Tướng Giáp có với nhau 4 người con:
* Võ Hòa Bình (1951-), con gái
* Võ Hạnh Phúc (10/8/1952-), con gái, vợ đầu tiên của [[Trương Gia Bình]]
* Võ Điện Biên (1954-), con trai
* Võ Hồng Nam (1956-), con trai