Khác biệt giữa các bản “Oh Ha-young”

Thay đổi rõ hơn về thông tin debut solo
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Thay đổi rõ hơn về thông tin debut solo)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
=== Sự nghiệp âm nhạc ===
Sự nghiệp âm nhạc của Oh Ha Young gắn liền với Sự nghiệp âm nhạc của [[A Pink]] và được tìm thấy trong sự nghiệp [[A Pink]].
Tháng 8 2019 cô debut solo với Mini Album Oh'''OH!Hayoung''' cùng ca khúc chủ đề Don't Make Me Laugh
 
== Chương trình truyền hình ==