Khác biệt giữa các bản “Chiến dịch Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
{{campaignbox Vietnam War}}
 
'''Chiến dịch Hồ Chí Minh''', tên nguyên thủy là '''Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn – Gia Định''' là chiến dịch cuối cùng của [[Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam]] trong [[Chiến dịch Mùa Xuân 1975|Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975]] và cũng là chiến dịch cuối cùng trong [[Chiến tranh Việt Nam]]. Đây cũng là chiến dịch quân sự có thời gian diễn biến ngắn nhất trong [[Chiến tranh Việt Nam]], diễn ra từ ngày [[26 tháng 4]] đến ngày [[30 tháng 4]] năm [[1975]] tại [[Sài Gòn]] và kéo theo các cuộc nổi dậy vũ trang của [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam]] và [[Cộng hòa miền Nam Việt Nam|Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam]] tại [[Đồng bằng sông Cửu Long]] trong hai ngày [[1 tháng 5|1]] và [[2 tháng 5]]. Chiến dịch này dẫn đến kết quả là chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt thành hai hai miền Nam – Bắc của [[Việt Nam]] sau gần 22 năm(1954-1976), đưa đến việc thống nhất xã hội, chế độ chính trị, dân cư và toàn vẹn lãnh thổ của [[Việt Nam]] trên đất liền, vùng [[lãnh hải]], [[Không phận|vùng trời]] và một số [[Đảo|hải đảo]].<ref>Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư, ''Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3'', Nhà Xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2007. Trang 271: ''Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975... Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên [[chủ nghĩa xã hội]].''</ref>
 
==Hoàn cảnh ra đời==
Người dùng vô danh