Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học An ninh nhân dân (Thành phố Hồ Chí Minh)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Huân Chương bảo vệ Tổ quốc]]
*[[Huân chương Bảo vệ Tổ quốc]] hạng Nhất <ref name="lichsu"/>
*[[Danh hiệu Anh hùng LLVTLực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước]]
*[[Huân chương hữu nghị Sahamatrei hạng Sena của Chính phủ Vương quốc Campuchia]]